TECE

Ako globálny výrobca sanitárnych výrobkov a inštalačných systémov je „close to you“ náš sľub.
Pracujeme ako nezávislá rodinná firma v tesnej blízkosti ľudí a trhov už viac ako 30 rokov.
Zvedavosť o svete našich zákazníkov nás vedie k rozvíjaniu dobre premyslených produktov a služieb a bude aj naďalej v budúcnosti riadiť náš inovatívny prístup.
Voda vo vnútri, voda von
Základné kompetencie TECE je ľahko vysvetliteľná. Dodajte vodu do budovy a potom znovu zase von – s tým priekopníkom, ktorý je typický pre spoločnosť.
Kultúra zvedavosti
Spoločnosť TECE sa rozrástla vďaka svojej blízkosti a dialóg so svojimi zákazníkmi. Týmto prístupom sa naša kultúra zakorenila a formovala filozofiu spoločnosti.