Mrazuvzdornosť obkladu a dlažby – kedy je pre nás dôležitá?
Mrazuvzdornosť obkladu a dlažby – kedy je pre nás dôležitá?
Mrazuvzdornosť obkladu a dlažby – kedy je pre nás dôležitá?

Pri obkladoch a dlažbách sa stretávame s označením “mrazuvzdorná”. Kde je táto vlastnosť dlaždice dôležitá a čo ju ovplyvňuje? Stručne a jednoducho si vysvetlíme, kedy potrebujeme dlaždicu, ktorá sa popasuje s mrazom a aj vodou. A nie je to len terasa či balkón.

Mrazuvzdornosť keramických obkladov a dlaždíc

Čo je mrazuvzdornosť pri keramických obkladoch a dlažbách?

Mrazuvzdornosť je vlastnosť keramických obkladov a dlaždíc, ktorá vypovedá o tom, že daná dlaždica / obkladačka je odolná voči vplyvu teploty pod 0°C, resp. že teploty nižšie ako 0°C ju nepoškodia. Táto vlastnosť je úzko spätá s absorpciou vody. Dlaždice s nasiakavosťou pod 3% sú vo všeobecnosti považované za mrazuvzdorné a tzv. gresové dlaždice s nasiakavosťou pod 0,5% zostanú neporušené aj pri teplotách nižších ako -30 °C . Absorpciu vody u dlaždice ovplyvňuje celý výrobný proces, od materiálu až po spôsob vypaľovania.

Mrazuvzdornosť keramických obkladov a dlaždíc

Norma ISO 10545-12 špecifikuje metódu na stanovovanie odolnosti proti vplyvu mrazu pri všetkých keramických obkladových prvkoch, ktoré sú určené na použitie v podmienkach mrazu za prítomnosti vody. Norma definuje presný testovací postup, ktorý má určiť odolnosť dlaždice.

Celý článok nájdete TU.