Ako svojpomocne vybudovať terasu z gresových dlažieb solid 2.0
Ako svojpomocne vybudovať terasu z gresových dlažieb solid 2.0
Ako svojpomocne vybudovať terasu z gresových dlažieb solid 2.0

Terasy vybudované z gresových dlažieb Solid 2.0 sú takmer nezničiteľné, a popri tom sa držia aktuálneho trendu finálnych úprav domov a plôch okolo nich. Najmodernejšia technológia použitá pri výrobe gresov Solid 2.0 garantuje vysoké technické a úžitkové parametre, vďaka čomu sú gresy vhodné do ťažkých poveternostných podmienok a sú využiteľné veľmi veľa rokov. Ich nespornou výhodou je skutočnosť, že ich môžeme položiť svojpomocne – šetríte peniaze a eliminujete hľadanie ťažko dostupných profesionálov na pokládku dlažieb. Dlažby môžete ukladať na rôzne povrchy – na trávu, štrk, alebo na terče. Prečítajte si postup ako ich možno ukladať na jednotlivé povrchy.

POLOŽENIE DO TRÁVY

Dlažby SOLID 2.0 môžeme uložiť priamo na zem, najmä ak je plocha pod trávnikom dokonale rovná. Táto metóda sa odporúča pri pokládke väčšej plochy s minimálnymi špárami. Tiež je možné ukladať dlažby pod úroveň trávy a to lokálnym výberom vrchnej vrstvy pôdy. To nám umožňuje dekoratívne umiestnenie dlažieb vytváraním kompozície predelenej trávnatými pruhmi.
Použitie: ■ terasy ■ záhradné chodníky ■ rekreačné oblasti ■ parcely
Príprava podkladu:
Na trávu si položíme dlažby tak ako sme si zaplánovali
Zaznačíme si do trávy všetky okraje jednotlivých dlažieb
Vyberieme trávu a pôdu do hĺbky okolo 5-6 cm
Stabilizačná vrstva:
Na spodok pripraveného podložia je nutné vysypať vrstvu štrku aby sme zabezpečili rovnomerné a stabilné podložie
Odporúča sa vytvorenie minimálne 3 cm vrstvy štrku

Ukladanie dlažieb:
Dlažby je nutné uložiť okolo 0,5-1cm hlbšie pod úroveň terénu aby sme zabezpečili rovnomerný povrch
Vyrovnanie povrchu:
Je potrebné okolie dlažby dotĺcť gumeným kladivom tak aby sme zabezpečili vyrovaný povrch trávnika s dlažbou

POLOŽENIE DO ŠTRKU

Pokládka dlažby do štrku je praktickým a všestranným spôsobom, umožňujúcim aplikáciu na veľkom počte miest, v okolí obytných domov a verejných priestranstiev. To vám umožní získať moderný a elegantný priestor. Toto riešenie je ideálne pre projekty, kde nieje možné položiť podlahu natrvalo .
Použitie: ■ chodníky a nádvoria pre peších, terasy, zimné záhrady ■ terasy uložené na úrovni terénu, terénne úpravy hotelov,oddychové miesta, ■ parky, rekreačné oblasti a iné.

Príprava podkladu:
Odstránenie zeme do hĺbky okolo 10-12 cm v závislosti od druhu podložia
Zem musí byť vyrovnaná
Na takto pripravený povrch je nutné vysypať okolo 10 cm vrstvu štrku o rôznej frakcii (16-35mm)
Vyrovnanie povrchu:
Povrch musí byť utlačený s min. 2% sklonom kvôli odtekaniu vody
Na utlačenom povrch je nutné vytvoriť ďalšiu 5-10cm vrstvu drobného štrku o frakcii (4-8mm) so zachovaním sklonu min. 2%
Ukladanie dlažby:
Vrchnú vrstvu štrku je potrebné vyrovnať pomocou lišty
Pri ukladaní jednotlivých kusov je poptrebné zachovať rovnaké medzery
Pri kladení väčších plôch je potrebné kontrolovať rovinatosť každých 5m
Dokončovacie práce:
Položená plocha musí byť rovná, je potrebné použiť gumové kladivko
Medzery medzi dlažbami musia mať min. 4mm a je ich možné nechať prázdne alebo vyplniť drobným štrkom alebo pieskom

MONTÁŽ NA TERČE

Kladenie gresových dlažieb Solid 2.0 s použitím regulovateľných alebo pevných terčov je jednoduché a výhodné riešenie. Systémy terčov umožňujú položiť dlažbu na rôznych plochách i na nerovnom teréne alebo rôznych výškach (podlaha môže byť uložená dokonca vo výške 50cm). Môžeme ich použiť vo všetkých situáciách, kde vytvorenie pevného podložia nieje možné.
Použitie: ■ terasy, balkóny ■ verandy ■ altánky ■ sezónne záhrady ■ letné terasy, kaviarne a puby

Príprava podkladu:
Pokládka dlažieb na terče je nezvyčajne ľahká, môžeme ich klásť rovno na štrk regulovaním výšky jednotlivých terčov podľa potrieb
Dlažbu je možné položiť na betónový povrch alebo môžme využiť pôvodný utlačený podklad bez nutnosti jeho vyrovania alebo vývozu
Montáž dlažieb:
Pri montáži gresových dlažieb o hrúbke 2 cm a rozmeroch 60×60 je odporúčané použiť 5 terčov na 1 dlažbu (v rohoch a v strede dlažby)
Dlažby sa kladú tak aby bola zachovaná niekoľkomilimetrová medzera pre odvod vody do podložia
Usporiadanie inštalácie:
Medzi povrchom zeme a úrovňou dlažby je možné ľubovoľne uložiť napr. Elektroinštaláciu, samozavlažovací systém atď.
Vyrovnávanie:
V priebehu práce je nutné zisťovať rovinnatosť povrchu dlažieb pomocou vodováhy a reguláciou jednotlivých terčov
Po položení celého povrchu je možné bez problémov vyrovnať podklad pod jednotlivými dlažbami/terčami a to vybratím príslušnej dlažby pokiaľ si to situácia vyžaduje

V kolekcii Solid 2.0 nájdeme široký výber dlažieb na terasy alebo do záhrad. Rôzne farby, povrchy a dizajny, vám zaručia že sa táto kolekcia hodí rovnako do elegantnej záhrady ako aj na rustikálny balkón alebo ako surový a praktický chodník ku garáži. Pretože koniec koncov ráta sa nielen výdrž, ale tiež estetický vzhľad šitý na mieru konkrétnemu projektu.