SANT AGOSTINO

Ceramica Sant’Agostino so svojimi silnými koreňmi a viac ako päťdesiatročnou históriou, je medzinárodnou spoločnosťou, ktorá si zachovala svoje hodnoty a tradície, aj keď sa do istej miery premieta do budúcnosti. Spoločnosť sa vždy zameriavala na štylistický a technologický výskum na projekty, ktoré sú konzistentné a zamerané na zabezpečenie najvyššej kvality materiálov. Vysoký estetický a technický výkon svojich výrobkov je výsledkom výrazných rozhodnutí, vďaka ktorým značka vtlačila svoju nezameniteľnú značku do svetového keramického priemyslu.