LA FENICE

V pozadí svetovo uznávanej keramickej tradície „La Fenice“ pokračuje v budovaní úspechu na riadne premyslenej a dynamickej obchodnej stratégii zameranej na poskytovanie najvyššej možnej úrovne kvality a služieb. Spoločnosť je neochvejne pozorná na vývoj trhu a investuje do výskumu značne, krok pred trendmi a meniacimi sa vkusmi zákazníkov a zaručuje stálu inováciu, pokiaľ ide o kvalitu a estetiku použitých materiálov. Toto všetko je navrhnuté tak, aby udržalo a posilnilo vieru v produkty spoločnosti, ktoré získali „la Fenice“ toľko verných zákazníkov z celého sveta.